mezhepler2007 – Berikan Yayınevi – 2. Baskı

ISBN : 978-975-267-192-8

Herkesin hayatını bilerek veya farkında olmadan etkiler mezhepler. Farklı görüşteki inanç sahiplerinin çalışmaları ile -bir zamanlar- gelişmiş bir medeniyet ortaya çıkarttığı gibi çekişmelere savaşlara da sebep oldu mezhepler.

Neden aynı Allah’a, aynı Kitap’a, aynı Peygamber’e inanan insanlar birlikte yaşamıyorlar? Sünni kim, Şialık nedir, Alevilik nasıl ortaya çıktı? Nelere inanırlar, farkları nedir? Alevi, Şia veya Sünni’ye “Niçin Alevisin, Şiasın, Sünnisin?” diye sorsak kaç kişi doğru – düğrsüt yanıt verebilir? Öyleyse niye bu insanlar çekişmeden yaşayamazlar, birlikte eğlenemzler, kız alıp – ver(e)mezler? Niçin siyasilerin ilgileri iki gruptan birinedir? İştebütün bunların cevaplarını arayacağız…