Sanma Şahım /      Herkesi Sen /   Sadıkane / Yar Olur.

Herkesi Sen / Dost mu Sandın /   Belki Ol   / Ağyar Olur.

Sadıkane   /      Belki Ol         /    Alemde    / Serdar Olur.

Yar Olur  / Ağyar Olur        / Serdar Olur / Dildar Olur.

Bu şiiri bir defada kesme ( / ) çizgisine göre YUKARIDAN AŞAĞIYA okuyun.

Yavuz’un şairlik gücünü 16. Yüzyıl Osmanlı Türkçe’sindeki kelime dağarcındaki zenginliği, Divan şiirinin dünya edebiyatındaki yerini ve gücünü, Hayata dair “kıssadan hisse”yi bulacaksınız.

Yavuz Sultan Selim şiirlerinde “Selimi”, Şah İsmail “Hatayi” mahlasını ( takma isim ) kullanmışlardır. İki Türk hükümdarında divan edebiyatı tarzı şiir yazabilmesi 16. yüzyıl Türk şiirinin ne kadar gelişmiş olduğunu ve hükümdarların kültür seviyesini gösterir.