MEZHEPÇİLİĞİN İSLAM DÜNYASINA VERDİĞİ ZARARLAR

         Şii – Sünni ayrımı;  İslam’ın temel kabullerinden, Kur’an veya Sünnet’ten ( Sünnet: Hz. Peygamber’in (S.A.V.) söz ve davranışları) kaynaklanan bir ayrım değil, siyasal bir ayrımdır.        Politik kaygıları esas almadığımızda Şiilik ve Sünnilik aynı kaynaktan gelir, aynı şeylere inanırlar. İslam’ın

Tarihi Seyir İçinde Türk Toplumunda Tarikatlar

  Kısa Bir Değerlendirme:      Tarikatları anlatabilmek için öncelikle ‘’ tasavvuf’’ kavramıyla ilgili kısa bir açıklama yapmamız doğru olacaktır. Tasavvuf sözcüğü Abdülbaki Gölpınarlı’ya göre Yunanca’’Sofos’’ kelimesinden Arapça’ya uydurulmuştur. Sufi sözcüğü de bu kelimeden türetilmiştir.(1)      Sufi; Dünya işlerinden el çekmeyi temel felsefe olarak

Karşımda maviler giymiş Karadeniz

Karşımda maviler giymiş Karadeniz

Yatağında uzanmış derinlere dalmıştı. Çocukluğundan hatırlayabildiklerinden başlayıp, bugüne kadar geçen ömrünü düşünüyordu. Yaşadıklarından pişmanlıkları var mıydı karar veremedi. ‘’Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı işte’’ diye konuştu kendi kendisiyle. Hep bir dereye benzetmişti insan yaşamını. Akan, engelleri aşıp denizlere ulaşmaya çalışan, sonunda da