TASAVVUF………… FELSEFE…………

TASAVVUF………… FELSEFE…………

      Yaratıcı ‘’ sadece sınav yapmak için’’ İnsan’ı yaratmış olamaz.      Niye sınav yapsın ki?      Daha derin ‘’ BİR ŞEY’’ olmalı;      Yaratan’ın, yaradılanı      Yaratılanın, Yaratan’ı birbirlerine bağlayan ‘’ BİR ŞEY’’… ………………………………………..      Çok ender yaşanan fakat hepimizin

Tarihi Seyir İçinde Türk Toplumunda Tarikatlar

Tarihi Seyir İçinde Türk Toplumunda Tarikatlar

  Kısa Bir Değerlendirme:      Tarikatları anlatabilmek için öncelikle ‘’ tasavvuf’’ kavramıyla ilgili kısa bir açıklama yapmamız doğru olacaktır. Tasavvuf sözcüğü Abdülbaki Gölpınarlı’ya göre Yunanca’’Sofos’’ kelimesinden Arapça’ya uydurulmuştur. Sufi sözcüğü de bu kelimeden türetilmiştir.(1)      Sufi; Dünya işlerinden el çekmeyi temel felsefe olarak

Karşımda maviler giymiş Karadeniz

Karşımda maviler giymiş Karadeniz

Yatağında uzanmış derinlere dalmıştı. Çocukluğundan hatırlayabildiklerinden başlayıp, bugüne kadar geçen ömrünü düşünüyordu. Yaşadıklarından pişmanlıkları var mıydı karar veremedi. ‘’Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı işte’’ diye konuştu kendi kendisiyle. Hep bir dereye benzetmişti insan yaşamını. Akan, engelleri aşıp denizlere ulaşmaya çalışan, sonunda da